| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


کارت شرکت درسمینار افرادی که ثبت نام قطعی شده اند پیش ازسمینار صادرمی شود و کارت افرادی که ثبت نام اولیه هستند درمحل برگزاری سمینار و پس از تسویه حساب مالی صاردخواهدشد.

با توجه به بخشنامه وزارتی و ضرورت عضویت درسامانه یکپارچه آموزش مداوم (اعم از مدون ، سمینار ، کنفرانس ، کارگاه و ... ) توسط مشمولین قانون آموزش مداوم ، همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت www.ircme.irنسبت به انجام این امراقدام نمایند.

بازگشت1394/09/29
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !